STI Logo
Energetski sistemi
Proizvodnja električne energije

Naše storitve zajemajo širok spekter, vključno z oblikovanjem in optimizacijo elektrarn, projektov obnovljive energije in naprednih rešitev za shranjevanje energije. Prav tako se osredotočamo na trajnost in pomagamo strankam zmanjšati svoj okoljski odtis ter izboljšati celotno učinkovitost. Z globokim razumevanjem razvijajoče se pokrajine industrije smo zavezani, da pomagamo strankam ostati v ospredju inovacij na področju proizvodnje električne energije.

So-Generacija energije

 S svojim obsežnim znanjem na področju kombinirane proizvodnje toplote in električne energije (KPT) in sistemov so-izkoriščanja nudimo širok nabor storitev, prilagojenih vašim specifičnim zahtevam. Osredotočeni smo na izboljšanje učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in okoljskega vpliva projektov so-izkoriščanja. Poskrbimo, da imate potrebno strokovnost in tehnologijo za optimizacijo proizvodnje energije in doseganje trajnostnih ciljev.

Solarni sistemi

Solarni sistemi so se hitro razvili in postali pomemben del svetovnega energetskega sektorja.  Ponujamo širok nabor storitev, vključno z oblikovanjem in optimizacijo solarnih panelov ter integracijo rešitev za shranjevanje energije. Naš cilj je poganjati prihodnost sončne energije tako, da pomagamo strankam sprejeti trajnostne in stroškovno učinkovite rešitve, ki izpolnjujejo njihove energetske potrebe in okoljske cilje.

Fotovoltaični sistemi

Fotovoltaični (PV) sistemi so postali vodilna tehnologija obnovljive energije, ki spreminja proizvodnjo električne energije. Naše storitve na področju fotovoltaičnih sistemov zajemajo različne vidike, vključno z oblikovanjem in izboljšanjem solarnih panelov ter integracijo rešitev za shranjevanje energije. 

Vetrnice

Vetrnice so postale ključni del obnovljive energije in nudijo čist in trajnosten vir le te. Naše storitve na področju vetrnih elektrarn zajemajo vse vidike tega področja, vključno z izbiro lokacije, tehnologijo turbin, povezavo v elektroenergetsko omrežje in oceno vpliva na okolje. Posvečeni smo napredku prihodnosti vetrne energije in strankam pomagamo sprejeti trajnostne in ekonomske rešitve, ki se ujemajo z njihovimi energetskimi zahtevami in okoljskimi cilji.

Geotermalni sistemi

Geotermalna energija je impresiven vir čiste in obnovljive energije. Naš nabor storitev za geotermalne sisteme zajema vsak vidik tega okolju prijaznega energetskega vira. Pomagamo našim strankam pri razvoju geotermalnih elektrarn, vključno z binarnimi, flash ali hibridnimi sistemi. Naše delo pa se tukaj ne konča; nudimo tudi storitve za optimizacijo elektrarn, vzdrževanje in svetovanje za trajnost.

Biomasa

Ta obnovljiv vir ima ogromen potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kopičenje odpadkov in odvisnost od fosilnih goriv. Naši strokovnjaki razumejo logistiko biomase in upravljanja s preskrbovalno verigo, zagotavljajoč nemoten tok organskih materialov za napajanje teh energetskih sistemov. Naše storitve svetovanja o trajnosti zagotavljajo, da so projekti z uporabo biomase okolju prijazni in ekonomsko izvedljivi.

Hidroelektrarne

Naše znanje na področju hidroelektrarn zajema širok spekter področij, vključno z oceno lokacije, načrtovanjem jezov, gradnjo elektrarn in izboljšavami sistema. Posvečeni smo napredku čiste energetske prihodnosti s pomočjo hidroelektrične energije in strankam pomagamo pri izkoriščanju izjemnega potenciala tekoče vode na trajnosten in učinkovit način.

Energija iz odpadkov (Waste to Energy)

Sistemi za predelavo odpadkov v energijo so napredna rešitev, ki hkrati rešuje dva pomembna problema: upravljanje odpadkov in proizvodnjo čiste energije. Nudimo širok nabor storitev na področju predelave odpadkov v energijo, vključno z oceno odpadkov, izbiro tehnologije ter načrtovanjem in gradnjo objektov za predelavo odpadkov v energijo. 

Ljudje
Spoznajte naše vodilne osebe
Natalia
D'Ambrosio
Business Lines Director Energy & Chemicals
natalia.dambrosio@sti-corporate.com
Drugo iz energetike in kemične industrije
Upravjanje vodnih virov Več
Kemični procesi Več
Naftna in plinska industrija Več
Stopite v stik z nami
Pojdite