STI Logo

Politika zasebnosti

spletnega mesta www.sti-corporate.com

Politika o zasebnosti

V skladu z obveznostmi izhajajočimi iz nacionalne zakonodaje (zakonodajni dekret z dne 30. junija 2003, št. 196, Zakon o varstvu osebnih podatkov, kakor je posodobljen z zakonodajnim dekretom 101/2018) in evropske zakonodaje (Evropska uredba 2016/679, GDPR) ter kasnejših sprememb, ta spletna stran spoštuje in varuje zasebnost obiskovalcev in uporabnikov, ter se po najboljših močeh in sorazmerno trudi, da ne krši pravic uporabnikov. Ta pravilnik o zasebnosti velja izključno za spletne dejavnosti te spletne strani in je veljaven za obiskovalce/uporabnike spletnega mesta. Namen pravilnika o zasebnosti je zagotoviti največjo možno preglednost glede informacij, ki jih spletno mesto zbira in kako se uporabljajo.

ZBRANI PODATKI

Ta spletna stran zbira in obdeluje osebne podatke, kot jih opredeljuje GDPR, bodisi samostojno bodisi prek tretjih oseb, ali prostovoljno posredovane s strani uporabnika, vključno z:

• Naslovom protokola interneta (IP); Vrsto brskalnika in parametrov naprave, uporabljene za povezavo s spletnim mestom; Ime ponudnika internetnih storitev (ISP); Datum in čas obiska; Spletna stran napotitve obiskovalca in izstopna spletna stran; Morebitno število klikov. Piškotki in podatki o uporabi, zbrani samodejno; Omenjene informacije se obdelujejo samodejno in zbirajo le v agregirani in psevdonimizirani obliki z namenom preverjanja pravilnega delovanja spletnega mesta in zaradi varnostnih razlogov; takšne informacije bodo obdelane na podlagi zakonitih interesov upravljavca podatkov.

Iz varnostnih razlogov (proti-spam filtri, požarni zidovi, odkrivanje virusov) se samodejno zabeleženi podatki lahko nanašajo tudi na osebne podatke, kot je naslov IP, ki bi se lahko uporabili, v skladu z veljavnimi zakoni, za blokiranje poskusov poškodovanja samega mesta ali škodovanja drugim uporabnikom ali kakršnih koli škodljivih ali kriminalnih dejavnosti. Takšni podatki nikoli niso uporabljeni za identifikacijo ali profiliranje uporabnika, ampak le za zaščito spletnega mesta in njegovih uporabnikov; takšne informacije se obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca podatkov.

• Osebni podatki, osebne informacije (v razdelku "stiki") - slednji so prostovoljno posredovani s strani uporabnika in niso bistveni za delovanje spletnega mesta.

Morebitna uporaba piškotkov - ali drugih orodij za sledenje - s strani tega spletnega mesta ali s strani tretjih ponudnikov storitev, uporabljenih s strani te aplikacije, če ni drugače navedeno, je namenjena zagotavljanju storitve, zahtevane s strani uporabnika, poleg dodatnih namenov, opisanih v tem dokumentu in v pravilniku o piškotkih, na katerega se sklicuje. Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, pridobljene, objavljene ali deljene prek te aplikacije, in zagotavlja, da ima pravico, da jih sporoči ali razkrije, s čimer lastnika sprosti odgovornosti do tretjih oseb.

METODE OBDELAVE PODATKOV

Upravljavec podatkov sprejema ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spremembo ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava poteka z uporabo računalnikov in/ali orodij omogočenih s tehnologijo, po organizacijskih postopkih in načinih, strogo povezanih z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov, v nekaterih primerih, lahko podatki postanejo dostopni določenim vrstam odgovornih oseb, vključenih v delovanje spletnega mesta (upravljanje, prodaja, trženje, pravna, sistemsko upravljanje) ali zunanjim strankam (kot so tehnični ponudniki storitev tretjih oseb, poštni prevozniki, gostitelji, IT podjetja, komunikacijske agencije), imenovanim, če je potrebno, kot obdelovalci podatkov s strani upravljavca podatkov.

LOKACIJA OBDELAVE PODATKOV

Podatke, zbrane s strani spletne strani, upravlja upravljavec podatkov in jih izključno obdeluje tehnično osebje, pooblaščeno za njihovo obdelavo, ali imenovani kot zunanji obdelovalci podatkov v skladu s členom 28 Uredbe EU 2016/679. Strežnik, ki gosti spletno stran, se nahaja v Italiji.

Ta spletna stran lahko določene zbrane podatke deli s storitvami, ki se nahajajo zunaj Evropske unije, pri čemer vedno upošteva pravice in zaščite, opisane v veljavnih predpisih, skladno s členi 44 in nadaljevanjem Uredbe EU 2016/679.

OBDOBJE ZADRŽEVANJA

Podatki se obdelujejo in shranjujejo za obdobje, potrebno za namene, zaradi katerih so bili zbrani.

Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvajanjem storitve, za katero je uporabnik zaprosil, se hranijo do zaključka izvedbe te storitve. Glede morebitnih osebnih podatkov, zbranih za namene na podlagi soglasja uporabnika, lahko upravljavec podatkov osebne podatke zadrži dlje časa, dokler takšno soglasje ni preklicano

Poleg tega lahko upravljavec podatkov na podlagi pravne obveznosti ali naročila pristojnega organa zahteva, da osebne podatke zadrži za daljše obdobje. Po preteku obdobja zadrževanja bodo osebni podatki izbrisani. Zato po preteku tega obdobja ni več mogoče uveljavljati pravice do dostopa, izbrisa, popravka ali pravice do prenosljivosti podatkov.

NAMEN OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV

Podatke uporabnikov se zbirajo za naslednje namene:

• Spremljanje infrastrukture;

• Stik z uporabnikom v primeru zahtev za stik z njimi.

VARNOSTNI UKREPI

Ta spletna stran obdeluje uporabniške podatke na zakonit in pravilen način, sprejemajoč ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali nepooblaščenega uničenja podatkov. Obdelava poteka z uporabo računalniških in/ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in logiko, strogo povezano z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov se podatki v nekaterih primerih lahko dostopajo po kategorijah oseb, vključenih v organizacijo spletnega mesta (administracija, prodaja, trženje, pravna, sistemski administratorji) ali zunanjim strankam (kot so tehnični ponudniki storitev tretjih oseb, gostitelji, IT podjetja, komunikacijske agencije).

PRAVICE UPORABNIKA

Kar zadeva njihove osebne podatke, lahko posameznik uveljavlja pravice, določene v členih 15 in nadaljevanju GDPR, in sicer:

Pravica do dostopa (člen 15) - vključuje pridobitev od upravljavca podatkov potrdila, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo ali ne, ter v primeru pozitivnega odgovora dostop do istih podatkov in določenih informacij (natančno opredeljenih v navedenem členu) o teh podatkih. Pravica do popravka (člen 16) - vključuje možnost posameznika, da spremeni svoje podatke, če so netočni. Pravica do izbrisa (člen 17) - posameznik ima možnost zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih hrani upravljavec, na primer kadar je preklicano soglasje za obdelavo ali kadar je namen obdelave dosežen ali kadar je nezakonit. Očitno ne bo vedno mogoče izpolniti zahteve za izbris. Na primer, ko so podatki potrebni za izpolnitev pravne obveznosti ali so potrebni za obrambo pravice v pravnem postopku. Pravica do ugovora (člen 21) - možnost ugovora obdelavi mora biti zagotovljena, kadar je pravna podlaga zakonit interes ali izvajanje naloge v javnem interesu. Ta pravica ima tudi svoje meje, saj lahko obstajajo primeri, ko prevladajo zakoniti interesi upravljavca nad interesi posameznika; ključno bo doseči pravo ravnotežje, ali je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20) - predvideno je, da se v primerih, ko je obdelava temeljila na pogodbi ali soglasju, na zahtevo posameznika zagotovijo njegovi osebni podatki v strukturiranem, običajno uporabljenem in strojno berljivem formatu (json, xml, csv). Ta pravica velja le za podatke, ki so bili prostovoljno posredovani, ne pa za sklepanje ali izpeljane podatke.

Pravica do preklica soglasja (člen 7) - v primeru, da je bilo zahtevano kakršno koli soglasje za obdelavo s strani upravljavca podatkov, se ugotavlja, da lahko posameznik kadarkoli umakne soglasje, ob upoštevanju obveznosti, ki jih določajo obvezni predpisi, veljavni ob času zahteve za umik, s stikom z upravljavcem podatkov na navedene stike, na zgoraj naveden naslov ali po elektronski pošti, s podrobno navedbo predmeta svoje zahteve, pravice, ki jo nameravajo uveljaviti, in s priložitvijo fotokopije osebnega dokumenta, ki potrjuje zakonitost zahteve.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu v članici, kjer ima običajno prebivališče, deluje ali kjer je domnevno prišlo do kršitve. Vse zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate s posebno zahtevo upravljavcu podatkov prek kontaktnih kanalov, navedenih v tem obvestilu.

UPRAVLJAVEC PODATKOV IN URADNIK ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljavec podatkov je družba STI CORPORATE S.P.A. s sedežem na Viale Giovanni Paolo II, 3 - 33100 Udine, na katerega se lahko obrnete s pisanjem na naslednji e-poštni naslov: info.ita@sti-corporate.com ali s klicem na +39 0432 941303.

Udine, 2.4.2024

Politika piškotkov

INFORMACIJE O PIŠKOTKIH

"Piškotek" je preprosta besedilna datoteka, ki se prenese na računalnik (ali katero koli drugo napravo, ki se uporablja za brskanje), da se shranijo informacije, povezane z navigacijo na določeni spletni strani. Piškotki se prenesejo s spletnega strežnika, ki gosti stran, in jih dostopajo brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itd...), ki jih uporablja končni uporabnik, ki so nameščeni na uporabnikovi napravi in uporabljeni/odčitani med nadaljnjimi obiski spletnega mesta.

VRSTE PIŠKOTKOV

TEHNIČNI PIŠKOTKI

Ta vrsta piškotka omogoča, da določeni deli spletnega mesta pravilno delujejo. Lahko so dveh vrst:

• Vztrajni: Ne uničijo se, ko se brskalnik zapre, ampak ostanejo do določenega datuma poteka.

• Sejni: Uničijo se vsakič, ko se brskalnik zapre.

Ti piškotki, vedno poslani s strani naše domene, so potrebni za pravilno ogledovanje spletnega mesta in v zvezi s tehničnimi storitvami, ki jih ponuja, bodo zato vedno uporabljeni in poslani, razen če uporabnik spremeni nastavitve v svojem brskalniku (kar vpliva na prikaz strani spletnega mesta). Ti piškotki se izključno uporabljajo za pravilno delovanje spletnega mesta, zato ni obveznosti zahtevati soglasja, vendar se obvestilo o njihovi uporabi zagotovi prek pasice na spletnem mestu.

ANALITIČNI PIŠKOTKI

Piškotki te kategorije se uporabljajo za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta. Sem spadajo piškotki za spletno analitiko in tisti, ki shranjujejo uporabniške prilagoditve za spletno mesto. Ti piškotki veljajo za neinvazivne glede na zasebnost uporabnika, če spletno mesto zbiranje anonimiziranih podatkov analizira v agregatni obliki. Zaradi tega so številni regulatorji, med njimi tudi italijanski, takšne piškotke uvrstili v splošno kategorijo tehničnih piškotkov.

PIŠKOTKI TRETJIH OSEB

Ta vrsta piškotka vključuje funkcionalnosti, ki so jih razvile tretje osebe na straneh spletnega mesta, kot so ikone in nastavitve, izražene na družbenih omrežjih za namene deljenja vsebine, ali za uporabo programske opreme tretjih oseb (kot je programska oprema za generiranje zemljevidov in dodatna programska oprema, ki ponuja dodatne storitve). Ti piškotki se pošiljajo s tretjih osebnih domen in strani partnerjev, ki ponujajo svoje funkcionalnosti na straneh spletnega mesta.

PIŠKOTKI ZA PROFILIRANJE

To so piškotki, ki so potrebni za ustvarjanje uporabniških profilov, da se pošiljajo oglasna sporočila v skladu z preferencami, izraženimi s strani uporabnika na straneh spletnega mesta. Za to vrsto piškotka je potrebno, da uporabnik lahko izrazi soglasje za njihovo uporabo.

UPORABLJENI PIŠKOTKI

BLOKIRANJE PIŠKOTKOV

Piškotke je mogoče omejiti ali blokirati prek specifičnih nastavitev brskalnika, zato če uporabnik namerava nekatere piškotke ne shraniti na svojem računalniku, lahko svoj spletni brskalnik ustrezno nastavi. Uporabniki lahko izberejo, ali želijo blokirati vse piškotke ali le določene. Uporabnik lahko kadarkoli izbere, da izbriše piškotke, shranjene na svoji napravi za brskanje. Nastavitve je treba spremeniti ločeno v vsakem brskalniku in na vsakem uporabljenem računalniku.

Če so piškotki blokirani, pravilno delovanje spletne strani ni zagotovljeno. Nekatere funkcije lahko postanejo nedostopne, in morda ne bo več mogoče ogledati določenih strani.

Vsak brskalnik ima drugačne postopke za upravljanje nastavitev. Uporabniki lahko pridobijo posebna navodila prek naslednjih povezav:

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Kar zadeva flash piškotke, lahko nastavitve spremenite s obiskom naslednje povezave: nastavitve flash piškotkov. Za informacije o piškotkih, shranjenih na vaši napravi, in kako jih posamično onemogočiti, se obrnite na povezavo: Vaša spletna izbira http://www.youronlinechoices.com/it

Google Inc. lahko preprečite zaznavanje piškotkov, ki jih je ustvarila spletna stran, in njihovo branje z namestitvijo tega vtičnika za svoj brskalnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

BLOKIRANJE PIŠKOTKOV TRETJIH OSEB

Ta spletna stran vsebuje piškotke tretjih oseb, kot so navedeni v tabeli v razdelku "VRSTE PIŠKOTKOV, UPORABLJENIH NA TEM SPLETNEM MESTU".

Spodaj je seznam tretjih oseb, ki prek spletnega mesta namestijo svoje lastne piškotke, skupaj z povezavami do njihovih ustrezni politik zasebnosti. Spomnimo vas, da so ti subjekti neodvisni upravljavci podatkov za podatke, zbrane prek piškotkov, ki jih strežejo, zato jih je mogoče upravljati in onemogočiti s pomočjo metod, navedenih v njihovih ustrezni politikah.

Google Analytics

Spletno mesto uporablja analitične piškotke, ki jih zagotavlja Google Inc. (v nadaljevanju "Google"), bolje znane kot "Google Analytics". Zato se na vašo napravo deponirajo piškotki, ki omogočajo statistično analizo, v agregatni obliki, glede na uporabo spletnega mesta.

Za pregled zasebnostne politike podjetja Google, kot neodvisnega upravljavca podatkov za podatke, ki se nanašajo na storitev Google Analytics, prosimo, da obiščete naslednjo povezavo: https://www.google.com/analytics/terms/it.html.

Splošno zasebnostno politiko Googla lahko preverite, če obiščete naslednjo povezavo: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

POSODOBITVE IN SPREMEMBE

Glede na dinamično naravo spleta ni vedno mogoče nadzorovati piškotkov, ki jih shranjujejo tretje osebe prek spletnega mesta. Zato uporabnike prosimo, da nam sporočijo prek naših kontaktov prisotnost takšnega piškotka, ki ni naveden na predhodno navedenem seznamu.

Možno je, da bo ta besedilo zahtevalo spremembe. Zato smo pooblaščeni, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino informacij in piškotkov, navedenih na seznamu. Najnovejšo različico lahko preverite v tem besedilu.