STI Logo

Povezujemo misli in ustvarjamo prihodnost

Vzgajamo etično kulturo, globoko zakoreninjeno v načelih pravičnosti, profesionalnosti, spodbujanja posameznika in odgovornosti. 

Spodbujanje rasti skozi ljudi

Trdno verjamemo, da so naši zaposleni naše največje bogastvo pri doseganju poslovnih ciljev in optimizaciji procesov s stalnim izboljševanjem.

Ljudi postavljamo v središče naše organizacije, pri čemer razumemo, da naša rast izvira neposredno iz vrednosti, ki jo dodajamo našim zaposlenim.

Spodbujanje rasti
Vodijo nas načela
Rastemo s pomočjo vrednot

Dajemo prednost izvajanju dejavnosti, ki temeljijo na naših temeljnih načelih. Ta načela so gonilo vsega, kar počnemo. V svoji zavezanosti smo neomajni pri uveljavljanju teh načel v vseh vidikih našega procesa, saj verjamemo, da so ključna za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse.

Trajnost

Vključenost

Raznolikost

Zvestoba

Spoštovanje

Strast

Naša načela vodijo razvoj ključnih področij znotraj našega podjetja
CTA Background
Pridružite se nam
Pojdite