STI Logo

Pogoji uporabe

Uvod

Ti standardni pogoji in določila za uporabo spletne strani (ti "Pogoji" ali ti "Standardni pogoji in določila za uporabo spletne strani"), ki so vsebovani na tej spletni strani, urejajo vašo uporabo te spletne strani, vključno z vsemi stranmi na tej spletni strani (v nadaljevanju skupno imenovane kot "Spletna stran"). Ti pogoji v celoti veljajo za vašo uporabo te spletne strani, in z uporabo te spletne strani izrecno sprejemate vse pogoje in določila, ki so v celoti navedena tukaj. Če imate kakršne koli ugovore glede katerih koli od teh standardnih pogojev in določil za uporabo spletne strani, te spletne strani ne smete uporabljati.

Ta spletna stran ni namenjena uporabi s strani mladoletnih oseb (opredeljenih kot tiste, ki niso vsaj 18 let stare), in te spletne strani ne smete uporabljati, če ste mladoletni.

Pravice intelektualne lastnine

Razen vsebine, ki jo lastnite in jo lahko vključite na to spletno stran, v skladu s temi pogoji STI Corporate S.p.A. in/ali njegovi licencarji lastnijo vse pravice do intelektualne lastnine in materiala, ki so vsebovane na tej spletni strani, in vse te pravice so pridržane. Dodeljena vam je le omejena licenca, ki je predmet omejitev, določenih v teh pogojih, za namen ogleda gradiva, ki je vsebovano na tej spletni strani.

Omejitve

Izrecno in poudarjeno vam je prepovedano:

  • objavljanje katerega koli gradiva s te spletne strani v katerem koli mediju;

  • prodaja, sublicenciranje in/ali kako drugače trženje katerega koli gradiva s te spletne strani;

  • javno izvajanje in/ali prikazovanje katerega koli gradiva s te spletne strani;

  • uporaba te spletne strani na način, ki je ali bi lahko škodoval tej spletni strani;

  • uporaba te spletne strani na način, ki vpliva na dostop uporabnikov do te spletne strani;

  • uporaba te spletne strani v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na način, ki povzroča ali bi lahko povzročil škodo spletni strani, ali katerikoli osebi ali podjetju;

  • vključevanje v rudarjenje podatkov, pridobivanje podatkov ali katero koli drugo podobno dejavnost v zvezi s to spletno stranjo ali med uporabo te spletne strani;

  • uporaba te spletne strani za sodelovanje pri oglaševanju ali trženju;

Določeni deli te spletne strani so omejeni in vam lahko STI Corporate S.p.A. dodatno omeji dostop do teh delov te spletne strani, kadarkoli, po svoji izključni presoji. Morebitno uporabniško ime in geslo, ki ju imate za to spletno stran, sta zaupna, in morate ohranjati zaupnost teh informacij.

Brez jamstev

Ta spletna stran je zagotovljena "takšna, kot je," z vsemi napakami, in STI Corporate S.p.A. ne daje izrecnih ali implicitnih predstavitev ali jamstev katere koli vrste v zvezi s to spletno stranjo ali gradivom, ki je vsebovano na tej spletni strani. Poleg tega nič, kar je vsebovano na tej spletni strani, ne sme biti razumljeno kot posvetovanje ali nasvet vam.

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru STI Corporate S.p.A., niti katerikoli od njegovih uradnikov, direktorjev ali zaposlenih, ne odgovarjajo vam za karkoli, kar izhaja iz ali je kakorkoli povezano z vašo uporabo te spletne strani, ali taka odgovornost izhaja iz pogodbe, protipravnega dejanja ali kako drugače, in STI Corporate S.p.A., vključno s svojimi uradniki, direktorji in zaposlenimi, ne bo odgovoren za posredno, posledično ali posebno odgovornost, ki izhaja iz ali je povezana z vašo uporabo te spletne strani.

Odpustitev odgovornosti

S tem najširše odvezujete odgovornost STI Corporate S.p.A. za vse obveznosti, stroške, zahtevke, vzroke za dejanje, škode in izdatke (vključno s primernimi odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ali so kakorkoli povezani z vašim kršenjem katerih koli določb teh pogojev.

Deljivost

Če se katera koli določba teh pogojev ugotovi za neizvršljivo ali neveljavno v skladu z veljavnim pravom, taka neizvršljivost ali neveljavnost ne bo naredila teh pogojev neizvršljivih ali neveljavnih v celoti, in takšne določbe se bodo izbrisale brez vpliva na preostale določbe v teh pogojih.

Sprememba pogojev

STI Corporate S.p.A. si pridržuje pravico, da kadar koli po lastni presoji spremeni te pogoje, in z uporabo te spletne strani se pričakuje, da boste redno pregledovali te pogoje, da boste razumeli vse pogoje, ki urejajo uporabo te spletne strani.

Dodelitev

STI Corporate S.p.A. sme prenesti, prenesti in podizvajati svoje pravice in/ali obveznosti iz teh pogojev brez obvestila ali zahtevane privolitve. Vendar pa vam ne bo dovoljeno dodeljevati, prenašati ali podizvajati katerih koli vaših pravic in/ali obveznosti iz teh pogojev.

Celoten dogovor

Ti pogoji, vključno z vsemi pravnimi obvestili in izjavami na tej spletni strani, predstavljajo celoten dogovor med STI Corporate S.p.A. in vami v zvezi z vašo uporabo te spletne strani in nadomestijo vse predhodne dogovore in razumevanja v zvezi s tem.

Zakon in pristojnost

Ti pogoji se bodo upravljali in razlagali v skladu z zakoni Republike Italije, in vi se strinjate z neizključno pristojnostjo državnih in zveznih sodišč, ki se nahajajo v Udinah, Italija, za reševanje morebitnih sporov.